zestaw kołowy wagonu typu A
widoczny silnik SSW D54.1
zdjęcie ze zbiorów mkm101