wagon typu A   nr tab. 161
1908r.
zdjęcie ze zbiorów mkm101