wagon typu C nr tab. 253
15.05.1937r.
zdjęcie ze zbiorów Jana Marczaka