wagon typu D nr tab. 281
1945r.?
zdjęcie ze zbiorów mkm101