wagon typu B nr tab. 230
1939r.
zdjęcie ze zbiorów mkm101